HÁZIREND
A Segner Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Segner Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Segner Fitness egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol fogyasztása, az olyan tevékenység, amely a Segner Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, s minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység, továbbá a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, valamint bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele!

Nem megengedett az üzemeltető engedélye nélküli kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása!

A Segner Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Segner Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Segner Fitness nyitvatartási rendje:
Hétfőtől-péntekig: 06.00-22.00
Szombaton: 08.00-20.00
Vasárnap: 08.00-20.00

A Segner Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Amennyiben a Segner Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Segner Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

A Segner Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Segner Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

RECEPCIÓ

A Segner Fitness sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot, mellyel elfogadja a Segner Fitness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A Segner Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért sem vállal felelőségget az üzemeltető.

A talált tárgyakat minden vendég a Segner Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A Segner Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.
A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltöző szekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor zálog ellenében átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom illetve a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

ÖLTÖZŐ

Az öltöző és zuhanytérben a papucs használata kötelező.
A szaunát az általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni!
A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha vagy fürdőlepedő) lehet igénybe venni!
A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható! A szauna padokra, papucsban fellépni tilos!
A Segner Fitness helyiségeiben illetve az öltözőszekrényekben, hagyott tárgyakért, az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal!

FITNESS TEREM

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben!

A fitness terembe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.
Minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos!
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket pedig az arra rendszeresített tárolóhelyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

A teremben a törölköző használata kötelező!

A Segner Fitness üzemeltetője:
Segner Fitness Egészségközpont Szolgáltató Kft.
4031 Debrecen, Segner tér 5. fsz. 2.